Tietosuojaseloste

1.    Rekisterin pitäjä

Joensuun kaupunki, Nuorisopalvelut
Länsikatu 15, rak. 4B. II krs,
80110 Joensuu

2.    Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö
Nuorisojohtaja, Jouni Erola,
jouni.erola@joensuu.fi,
p. 050 575 8043

Tietosuojavastaava:
Erityisnuorisotyön koordinaattori Jukka-Pekka Mattila,
jukka-pekka.mattila@joensuu.fi,
p. 050 349 4032


3.    Rekisterin nimi

Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden sähköinen asiakasrekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja kolmea eri käyttötarkoitusta varten. Rekisteröityessään henkilö tietää, mihin käyttöön hänen tietonsa tulevat. Käyttötarkoitukset ovat Nuorisokortti, K789-kortti ja järjestölistaus.

Nuorisokortti on Joensuun nuorisopalveluiden asiakasrekisteri, jonka avulla seurataan nuorisotilojen avoimen ja kohdennetun toiminnan kävijä- ja käyttäjämääriä sekä eri harrastuksiin osallistumista. Rekisterin avulla kerätään numeerinen tieto tilojen ja toimintojen osallistujamääristä (kumulatiivinen kävijämäärä, uniikit kävijät, postinumeroalueet). Rekisteriä käytetään tarvittaessa myös mahdollisten ilkivaltatilanteiden ja turvallisuutta vaarantaneiden tilanteiden selvittämisen tukena.

Rekisteriä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

K789 on 7-9-luokkalaisten etukortti, jolla saa alennuksia ja ilmaisia sisäänpääsyjä mm. orkesteriin, elokuviin, tapahtumiin, museoihin, kuntosaleihin ja uimahalliin. Rekisteröitymällä käyttäjä saa oikeudet etukorttiin.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa oikeudet haluamaansa markkinointiin.

Järjestölistaus on nuorisopalveluiden rekisteri nuorisojärjestöistä. Rekisterin avulla kohdennetaan viestintää nuorisopalveluiden tarjoamasta avusta ja eduista. Rekisteri toimii myös avustusjärjestelmän yhteyshenkilölistana.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa oikeudet haluamaansa markkinointiin.

5.    Rekisterin tietosisältö

Nuorisokorttia varten osallistujilta kerätään nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postinumero ja huoltajan puhelinnumero. Lisäksi vapaaehtoisina tietoina kysytään katuosoite ja oma puhelinnumero. Kerättyjen tietojen pohjalta käyttäjälle luodaan nuorisokortti, josta ilmenee hänen henkilökohtainen kirjautumistunnisteensa (qr-koodi), nimi ja syntymäaika. Nuorisokortti on edellytys osallistua nuorisotalon toimintaan. Rekisterissä ei kerätä arkaluonteista aineistoa. Huoltajalle menee tieto rekisteriin kirjaamisesta tekstiviestitse. Huoltaja voi pyytää tietoja poistettavaksi.

Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden käytön.

K789-korttia varten kerätään nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi mukaan voi liittää kuvan, katuosoitteen ja puhelinnumeron. Käyttäjä voi määrittää järjestelmään käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden käytön.

Järjestökäyttäjiltä kerätään nimi, edustamasan järjestö, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi vapaaehtoisesti voi täyttää muut listan kentät.

Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden käytön.

Käyttäjä voi kuulua useampaan rekisteriin. Rekistereihin kerätään eri tietoja ja ohjelma vaatii tarvittavien tietojen täyttämisen rekisteristä toiseen siirryttäessä.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii sähköinen kirjautumislomake (www.nuortenjoensuu.fi). Käyttäjä kirjaa joko itse omat tietonsa rekisteriin tai tiedot kirjaa rekisterin ylläpitäjän valtuuttama henkilö nuorisotilakortin käyttäjän sanelusta.Käyttäjä voi muokata omia tietojaan rekisterissä ja hänellä on mahdollisuus pyytää tiedot, jotka hänestä on rekisteriin kirjautunut.

Nuorisokorttirekisteriin kirjatut tiedot ovat käyntejä nuorisotiloilla ja harrastuksissa.

Jos K789-korttiin oikeutettu ei halua liittyä rekisteriin, hänellä on mahdollisuus saada paperinen kortti oman koulunsa yhdysopettajalta.

7.    HENKILÖTIETOJEN suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä (tietokanta), johon pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin. Tunnusten ja yhteyden turvallisuus on varmistettu salausalgoritmeilla.  Yksittäiseen tietueeseen liittyviin tietoihin pääsyä on erikseen rajattu käyttöliittymässä (verkkosivusto) käyttäjäprofiilikohtaisesti niin, että kullakin käyttäjäprofiililla organisaatiossa, sekä loppukäyttäjillä, on pääsy vain tarpeellisiksi katsottuihin tietoihin.

Rekisterin käsittelijänä ja sivuston ylläpitäjänä toimii Innoventum, yhteyshenkilönä
Janne Leinonen, Toimitusjohtaja,
janne.leinonen@innoventum.fi,
045 7845 0810.

8.    Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tiedot näkee kirjautumalla sisälle tai pyytämällä tarkastusta rekisterin yhteyshenkilöltä.

9.    Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjä voi itse muokata omia käyttäjätietojaan.

10.    REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  • Pyyntö edellä mainittujen toimintojen tekemiseen tulee osoittaa rekisterin yhdyshenkilölle.

11. Muut

Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sivusto käyttää evästeitä. Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Eväste (cookies) on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.