Rekisteriseloste

1.    Rekisterin pitäjä

Joensuun kaupunki, Nuorisopalvelut
Torikatu 21 c. 3. krs, 80100 Joensuu
Nuorisojohtaja, Jouni Erola,
jouni.erola@jns,
p. 050 575 8043.fi

2.    Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Vapaa-aikasihteeri Jukka-Pekka Mattila,
jukka-pekka.mattila@jns.fi,
p. 050 349 4032
Nuorisosihteeri vs. Annu Jantunen,
annu.jantunen@jns.fi,
p. 050 596 4560

3.    Rekisterin nimi

Nuorisokortti - Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden asiakasrekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nuorisokortti on Joensuun nuorisopalveluiden asiakasrekisteri, jonka avulla seurataan nuorisotilojen avoimen ja kohdennetun toiminnan kävijä- ja käyttäjämääriä sekä eri harrastuksiin osallistumista. Rekisterin avulla kerätään numeerinen tieto tilojen ja toimintojen osallistujamääristä (kumulatiivinen kävijämäärä, uniikit kävijät, postinumeroalueet).

Rekisteriä käytetään tarvittaessa myös mahdollisten ilkivaltatilanteiden ja turvallisuutta vaarantaneiden tilanteiden selvittämisen tukena.

Rekisteriä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5.    Rekisterin tietosisältö

Osallistujilta kerätään nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postinumero ja huoltajan puhelinnumero. Lisäksi vapaaehtoisina tietoina kysytään katuosoite ja oma puhelinnumero. Kerättyjen tietojen pohjalta käyttäjälle luodaan nuorisokortti, josta ilmenee hänen henkilökohtainen kirjautumistunnisteensa (qr-koodi), nimi ja syntymäaika. Nuorisokortti on edellytys osallistua nuorisotalon toimintaan. Rekisterissä ei kerätä arkaluonteista aineistoa. Huoltajalle menee tieto rekisteriin kirjaamisesta tekstiviestitse. Huoltaja voi pyytää tietoja poistettavaksi.

Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden käytön.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii sähköinen kirjautumislomake (www.nuortenjoensuu.fi). Käyttäjä kirjaa joko itse omat tietonsa rekisteriin tai tiedot kirjaa rekisterin ylläpitäjän valtuuttama henkilö nuorisotilakortin käyttäjän sanelusta.Käyttäjä voi muokata omia tietojaan rekisterissä ja hänellä on mahdollisuus pyytää tiedot, jotka hänestä on rekisteriin kirjautunut. Kirjatut tiedot ovat käyntejä nuorisotiloilla ja harrastuksissa.

7.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä (tietokanta), johon pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin. Tunnusten ja yhteyden turvallisuus on varmistettu salausalgoritmeilla.  Yksittäiseen tietueeseen liittyviin tietoihin pääsyä on erikseen rajattu käyttöliittymässä (verkkosivusto) käyttäjäprofiilikohtaisesti niin, että kullakin käyttäjäprofiililla organisaatiossa, sekä loppukäyttäjillä, on pääsy vain tarpeellisiksi katsottuihin tietoihin.

Rekisterin käsittelijänä ja sivuston ylläpitäjänä toimii Innoventum, yhteyshenkilönä
Janne Leinonen,Toimitusjohtaja,
janne.leinonen@innoventum.fi,
045 7845 0810.

8.    Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tiedot näkee kirjautumalla sisälle tai pyytämällä tarkastusta rekisterin yhteyshenkilöltä.

9.    Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjä voi itse muokata omia käyttäjätietojaan. Tietojen muokkaamista voi pyytää rekisterin yhteyshenkilöltä.

10.    Muut

Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sivusto käyttää evästeitä. Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.