#nuortennepela


Nepenmäen koululla sijaitsee nuorten oma tila Nepelä. Tilaa koordinoi Joensuun Setlementti Ry. Perustuu Joensuun Setlementti Ry:n sekä Joensuun Kaupungin Nuorisopalveluiden kehittämiskumppanuuteen Nepenmäen koulun koulunuorisotyöstä vuosina 2018–2020.

Joensuun Setlementin koulunuorisotyö Nepenmäen koululla vuonna 2019:

  • Nepelän yhteisötoiminta (yläkoululaiset)
    • Nepelän olohuone ja välituntitoiminnat
  • Pienryhmät ja oppitunnit (kaikille)

  • Aloittavien 7-luokkalaisten ryhmäytys

  • Koulun toimintaan osallistuminen

  • Yksilöohjaus (avoimien toimintojen yhteydessä; mahdollisuuksien mukaan)

  • Monitoimijaisen verkoston kerääminen
    • Tuodaan monipuolista, lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa koulun yhteyteen, siis kerätään verkostoa, tarjotaan mahdollisuutta eri toimijoille, koordinoidaan Nepelän tilaa

Teidän toimintaa Nepelään?

Toimintaa voidaan järjestää aamuisin, koulupäivien aikana sekä koulupäivän jälkeen klo 20 saakka. Tilan varaustilanteen voi tarkistaa täältä. Tilan varaukset sekä muut käytännön järjestelyt Joensuun Setlementin kautta (yhteyshenkilö Heini Manner). 

Viikko 24/2021