Pienryhmätoiminta

 

Nuorisopalvelujen pienryhmätoiminta tarjoaa suunniteltua ja ohjattua toimintaa. Kohderyhmänä ovat etupäässä Ohjaamon, etsivän nuorisotyön  tai koulujen oppilashuollon kautta mukaan tulevat yläkouluikäiset  ja sitä vanhemmat nuoret. Toiminta on viikoittaista ja pitkäkestoista (koulun lukuvuosi).

Toiminta voi sinänsä olla mitä tahansa, kunhan se palvelee ryhmän ja sen jäsenten asettamia tavoitteita ja päämääriä. Keskeinen ajatus on, että yhdessäolo on mielekästä, toiminnallista ja sosiaalisia taitoja kehittävää.  Ryhmän toiminnassa käytettävien menetelmien valintaan vaikuttaa ryhmäläisten ikä, ryhmän tavoitteet ja ryhmäläisten toiveet.

Koulun kokoamissa ryhmissä tavoitteet tulevat koululta ja ryhmän toisena ohjaajana toimii joku koulun henkilökuntaan kuuluva, esim. opettaja, kuraattori, psykologi, koulun kasvatusohjaaja tai koulunkäynnin ohjaaja. Tällöin Nuorisopalveluiden erityisnuorisotyöntekijä vastaa toiminnallisesta puolesta, antaa kuljetusapua, välineitä ja toimintatiloja sekä auttaa toimintakustannuksissa.

Pienryhmätoiminnan kerho- ja kokoontumistila, Whisperin kulma, sijaitsee osoitteessa Torikatu 17 (katutaso).


Lisätietoja

Heikki Lehmus
p. 050 362 6832
heikki.lehmus@joensuu.fi

Whisperin kulma
Torikatu 17
80100 JOENSUU