Poliisin Ankkuriryhmä


Poliisin Ankkuriryhmä

 

Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin. Joensuussa ryhmään kuuluu 4 poliisia, kaupungin erityisnuorisotyöntekijä sekä sosiaaliohjaaja.

Ryhmän tehtävänä on nuorten rikosten ennaltaehkäisy ja niihin liittyvä korjaava työ.


Nuorten oikeusopas

Itä-Suomen poliisilaitos

 Ankkuritoiminta Itä-Suomen poliisilaitoksilla


Lisätietoja

Erityisnuorisotyöntekijä
Jarkko Riikonen
p. 050 572 5123
jarkko.riikonen@joensuu.fi

Etsivä  nuorisotyöntekijä
Niina Pippuri
p. 050 311 9553
niina.pippuri@joensuu.fi

Poliisi (myös WhatsApp)
p. 050 306 7739

Sosiaaliohjaaja
p. 050 432 9689