Ekopiha-hanke

Ekopiha- hankkeen avulla Sinkkolan kotieläinpihan toimintaa lähdetiin kehittämään niin, että sen ympäristökasvatuksellinen rooli saatiin kokonaisvaltaisesti käyttöön. Hankkeen puitteissa kartoitetiin ympäristökasvatuksellisia toimia ja hyödynnettiin pihan mahdollisuuksia monipuolisemmin.

Käytännössä tämä tarkoitti, että kestävän kehityksen, ekologisuuden ja perinnepihan tavoitteet otettiin entistä voimakkaammin huomioon kaikissa Sinkkolan talon ja pihan toimissa. Pihaan ideoitiin yhdessä toimijoiden kanssa ympäristörata sekä lisättiin informatiivisuutta ekologisuutta koskevin opastein.

Sinkkolan kotieläinpihalla pidettiin kesällä 2011 teemaviikkoja, joiden aikana tarjottiin tietoa, mahdollisesti neuvontaa sekä erilaista käytännön tekemistä ja työnäytöksiä pihan toimintoja koskien. Alueen lapsia ja nuoria sekä pihan vierailijoita haastettiin mukaan erilaisiin ideointeihin ja käytännön tekemiseen.

Kouluyhteistyö

Sinkkolan kotieläinpiha sijaitsee Noljakan alakoulun läheisyydessä. Koululta on Sinkkolaan turvallisia kävelyreittejä pitkin noin 200 metrin matka. Suurin osa Sinkkolan avoimeen nuorisotoimintaan osallistuvista nuorista on Noljakan koulun oppilaita. Oli luonnollista lähteä hankkeen kautta osallistamaan näitä alueen nuoria, sekä tarjoamaan koulun käyttöön ympäristöön, kotieläimiin ja perinteisiin liittyviä koululaisille suunnattuja kokonaisuuksia. Kouluyhteistyö on jatkunut vakiintuneesti hankkeen jälkeen.

Kierrätys

Sinkkolan lajittelupiste sijaitsee kotieläinpihan kahvion aulassa ja talviaikaan nuorisotalon eteisessä. Sinkkolassa lajitellaan biojäte, kartongit, paperi, tölkit ja pullot, pienmetalli, lasi, patterit sekä mustekasetit, SER ja kahvipakkaukset erikseen. Jätteet toimitetaan keräyspisteille. Jätelajittelupiste on esimerkki piste, jolla haluamme sekä neuvoa ja kasvattaa jätteen lajitteluun mutta myös näyttää kuinka lajittelu on järjestettävissä.

Työkaluja

Ekopiha- hanke tuotti Sinkkolan nuoriso- ja asukastalon sekä kotieläinpihan käyttöön Eetun pihaseikkailun lisäksi muita sekä avoimessa nuorisotoiminnassa, että leireillä ja opastuskierroksilla käytettävää materiaali. Tavoitteena oli, että kestävän kehityksen näkökulma saataisiin mukaan kaikkeen Sinkkolan monipuoliseen toimintaan.

HILJA-Kyyttö

Hilja- kyyttö on vanerista valmistettu pienen lehmän kokoinen puulehmä. Kyytön valmistaminen ideoitiin nuorten kanssa ja se valmistettiin Sinkkolan kotieläinpihan kesän 2011 työntekijöiden kanssa yhdessä.  Hilja- kyyttöä voidaan lypsää, sillä on tekoutareet, jotka täytetään vedellä. Kyytön nimestä pidettiin äänestys perhepäivässä 2012. Se on käytössä osana Eetun pihaseikkailua sekä kiertänyt useita tapahtumia vetonaulana.

 

Ekopeli

Sinkkolan kierrätyspeli on jätteenlajitteluun opastava peli. Peliä on käytetty tapahtumissa, nuorisotalotoiminnassa sekä kotieläinpihan opastuskierroksilla. Peli on helposti liikuteltava. Pelin ohjeet ladattavissa sivun lopusta.

Osallistuminen

Halusimme tarjota lapsille ja nuorille positiivisen kokemuksen omasta osallistumisesta. Ympäristökasvatus suositussa Sinkkolan kotieläinpihassa tähtäsi myös aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseen. Osallistamalla lapsia ja nuoria pystymme tarjoamaan onnistumisia lähiympäristöön vaikuttamisessa ja tätä kautta aktivoimme heidän haluaan oma-alotteiseen osallistumiseen muuallakin.

Tavoitteena oli, että ne lapset ja nuoret, jotka taloa ja pihaa käyttävät, pääsevät itse vaikuttamaan Sinkkolan kehitystyöhön. Teimme pihan käyttäjille toimintaympäristön, jonka sisältöä he pääsevät itse luomaan. Oman osallistumisen kautta rakentuu kaikkien yhteinen Sinkkola, jonka kehitystyöstä alueen nuoret käyttäjät huomaavat omien tekojen vaikutusmahdollisuudet. Yhteistyön tekeminen ja laaja osallistuminen ovat hankkeen kannalta tärkeitä elementtejä. Kesän lopulla Sinkkolaan on hahmottunut kotieläinpihan, teatteri- ja nuorisotoiminnan oheen ympäristökasvatuksellinen paketti, jota voidaan hyödyntää pihan eri toimissa ympäri vuoden.

Ekokansio

Hankkeessa tuotettiin nuorisotalojen käyttöön ekokansio, joka sisälsi kolmeen eri teemaan jaettuja ohjeita nuoriso-ohjaajien käyttöön. Ekokansion avulla vastattiin ohjaajien toiveisiin sekä pyrittiin tarjoamaan vinkkejä uusien toimintatapojen ideointiin.