Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterin pitäjä

Joensuun kaupunki, Nuorisopalvelut
Länsikatu 15, rak. 4B. II krs,
80110 Joensuu 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö
Nuorisojohtaja, Jouni Erola,
jouni.erola@joensuu.fi,
p. 050 575 8043

Tietosuojavastaavat:
Erityisnuorisotyön koordinaattori Jukka-Pekka Mattila,
jukka-pekka.mattila@joensuu.fi,
p. 050 349 4032

Nuorisotyön koordinaattori Annu Jantunen
annu.jantunen@joensuu.fi
p. 050 596 4560

3. Rekisterin nimi

Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden sähköinen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja kahta eri käyttötarkoitusta varten. Rekisteröityessään henkilö tietää, mihin käyttöön hänen tietonsa tulevat. Käyttötarkoitukset ovat Nuorisokortti ja järjestölistaus.

Nuorisokortti on Joensuun nuorisopalveluiden asiakasrekisteri, jonka avulla seurataan nuorisotilojen avoimen ja kohdennetun toiminnan kävijä- ja käyttäjämääriä sekä eri harrastuksiin osallistumista. Rekisterin avulla kerätään numeerinen tieto tilojen ja toimintojen osallistujamääristä (kumulatiivinen kävijämäärä, uniikit kävijät, postinumeroalueet). Rekisteriä käytetään tarvittaessa myös mahdollisten ilkivaltatilanteiden ja turvallisuutta vaarantaneiden tilanteiden selvittämisen tukena.

Rekisteriä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Kutakin käyttäjäryhmää varten kerätään vain toiminnan kannalta tarpeellinen määrä tietoja. Nuorisokorttiin voidaan myös liittää käyttäjäryhmäkohtaisia etuja, mm. K789-edut.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa oikeudet haluamaansa tiedotteiden vastaanottamiseen (tekstiviesti).

Järjestölistaus on nuorisopalveluiden rekisteri nuorisojärjestöistä. Rekisterin avulla kohdennetaan viestintää nuorisopalveluiden tarjoamasta avusta ja eduista. Rekisteri toimii myös avustusjärjestelmän yhteyshenkilölistana.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa oikeudet haluamaansa tiedotteiden vastaanottamiseen (tekstiviesti).

5. Rekisterin tietosisältö

Kaikilta rekisteröityneiltä käyttäjiltä kerätään seuraavat perustiedot:
Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Puhelinnumero / sähköpostiosoite
Postinumero
Sivujen käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäjäryhmittäin kerätään edellisten lisäksi seuraavat tiedot:

Harrastamisen Suomen malli Joensuussa (Toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret):
Huoltajan etunimi
Huoltajan sukunimi
Huoltajan puhelinnumero
Valokuvaus- ja julkaisulupa

Harrastepankki (Toimintaan osallistuvat nuoret):
Ei erikseen kerättäviä tietoja perustietojen lisäksi

Järjestöt (Järjestöjen toiminnassa mukana olevat henkilöt):
Postiosoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Joensuun moottoripaja (Moottoripajan toimintaan osallistuvat nuoret - SRK):
Kaupunki
Sukupuoli

Joensuun nuoret (Joensuun nuorisopalveluiden toimintaan osallistuvat):
Sukupuoli
Katuosoite
Toimipaikka
Puhelinnumero
Huoltajan puhelinnumero

K789-edut (K789-etuihin oikeutetut):
K789-eduista tiedottaminen

Rääkkylän nuoret (Rääkkylän nuorisokorttikäyttäjät):
Huoltajan puhelinnumero
Valokuvaus- ja julkaisulupa

Suomen mallin ohjaajat (Harrastamisen Suomen malli Joensuussa toimintaa ohjaavat henkilöt):
Sukupuoli
Sähköpostiosoite

Tohmajärven nuoret (Tohmajärven nuorisokorttikäyttäjät):
Sukupuoli
Huoltajan puhelinnumero
Valokuvaus- ja julkaisulupa

Kerättyjen tietojen pohjalta käyttäjälle luodaan nuorisokortti, josta ilmenee hänen henkilökohtainen kirjautumistunnisteensa (QR-koodi), nimi ja syntymäaika. Nuorisokortti on edellytys osallistua nuorisotalon toimintaan. Rekisterissä ei kerätä arkaluonteista aineistoa. Huoltajalle menee tieto rekisteriin kirjaamisesta tekstiviestitse. Huoltaja voi pyytää tietoja poistettavaksi.

Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden käytön.

Käyttäjä voi kuulua useampaan käyttäjäryhmään. Rekistereihin kerätään eri tietoja ja ohjelma vaatii tarvittavien tietojen täyttämisen rekisteristä toiseen siirryttäessä.

Halutessaan käyttäjä voi lisätä korttiin oman kuvansa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii sähköinen kirjautumislomake (www.nuortenjoensuu.fi). Käyttäjä kirjaa joko itse omat tietonsa rekisteriin tai tiedot kirjaa rekisterin ylläpitäjän valtuuttama henkilö nuorisotilakortin käyttäjän sanelusta. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan rekisterissä ja hänellä on mahdollisuus pyytää tiedot, jotka hänestä on rekisteriin kirjautunut.

Nuorisokorttirekisteriin kirjatut tiedot ovat käyntejä nuorisotiloilla ja harrastuksissa.

Jos K789-etuun oikeutettu ei halua liittyä rekisteriin, hänellä on mahdollisuus saada paperinen kortti oman koulunsa yhdysopettajalta.

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä (tietokanta), johon pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin. Tunnusten ja yhteyden turvallisuus on varmistettu salausalgoritmeilla.  Yksittäiseen tietueeseen liittyviin tietoihin pääsyä on erikseen rajattu käyttöliittymässä (verkkosivusto) käyttäjäprofiilikohtaisesti niin, että kullakin käyttäjäprofiililla organisaatiossa, sekä loppukäyttäjillä, on pääsy vain tarpeellisiksi katsottuihin tietoihin.

 Rekisterin käsittelijänä ja sivuston ylläpitäjänä toimii Innoventum OY, yhteyshenkilönä
Janne Leinonen, Toimitusjohtaja,
janne.leinonen@innoventum.fi,
045 7845 0810 

8. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tiedot näkee kirjautumalla sisälle tai pyytämällä tarkastusta rekisterin yhteyshenkilöltä.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 Käyttäjä voi itse muokata omia käyttäjätietojaan.

 10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  • Pyyntö edellä mainittujen toimintojen tekemiseen tulee osoittaa rekisterin yhdyshenkilölle.

11. Muut

Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sivusto käyttää evästeitä. Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Eväste (cookies) on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.